Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cùng chủ đề: tin tức

 


 

Đường Nguyễn Ái Quốc TP.Biên Hòa có giá đất 16-22 triệu đồng/m2

Tải về: Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai ngày 30/3/2020

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất 

 1. Phạm vi áp dụng: theo quy định của pháp luật.
 2. Đối tượng áp dụng:
 3. a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể.
 4. b) Tổ chức kinh tế người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất , tiền thuê đất.
 5. c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.
 6. d) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất

            Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp áp dụng năm 2020 là bằng 1.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

 1. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: hàng năm phối hợp với các Sở, nghành và Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố để trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế.
 2. Cục thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện và thành phố có trách nhiệm:
 3. Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có lên quan để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.
 1. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố có trách nhiệm:
 2. a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính, Chi cục Thuế, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp các cơ quan có liên quan ở huyện, thành phố thực hiện việc xác định và nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan;
 3. b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
 4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban nghành và UBND các huyện và thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng lúc với thời gian thực hiệu lực của Quyết đinh số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh quy định về Bảng giá đất các loại 05 năm giai đoạn 2020-2024.
 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo QĐ số 11/2020/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

0/5 (0 Reviews)
img

Giang Văn Triệu

Tư vấn bất động sản

Bài viết liên quan

Cuối năm 2020 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

ContentsUBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên...

Tiếp tục đọc

Đồng Nai ban hành quy định mới về tách thửa đối với từng loại đất

ContentsUBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên...

Tiếp tục đọc

Trú ẩn ở kênh tiết kiệm hay đầu tư vào bất động sản ở thời điểm hiện tại

ContentsUBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên...

Tiếp tục đọc
Developed by Tiepthitute
Hỗ trợ online Facebook