Những loại thuế, lệ phí phải trả khi mua nhà đất được tính như thế nào?

nhung-loai-phi-khi-giao-dich-nha-dat

Khi thực hiện các giao dịch mua bán nhà đất, để hoàn tất quá trình giao dịch thì người bán hoặc người mua phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước. Theo Căn cứ Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, khi mua bán giao dịch bất động sản, cá nhân, tổ chức phải có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hôm nay, hãy cùng Nhà Đất Triệu Đô tìm hiểu xem những loại thuế, lệ phí phải trả khi mua nhà đất năm 2023 bao gồm những gì?

Thuế thu nhập cá nhân – Khoản thu nhập từ việc bán, chuyển nhượng nhà đất

ban-can-don-thue-thu-nhap-ca-nhan-dau-tien
Một trong những loại thuế lệ phí phải trả khi mua nhà đất đó là thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế lệ phí phải trả khi mua nhà đất. Theo thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được tính theo:

“Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 20% “

Cũng tại Khoản 1, Điều 1, Luật thuế thu nhập cá nhân được sửa đổi 2012 quy định, thuế thu nhập cá nhân phải nộp chính là khoản thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở (hay thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản). Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích một phần từ các nguồn thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước. Bao gồm:

 • Thu nhập từ việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với nhà đất như: nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai, các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi).
 • Thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở trong tương lai.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất.
 • Thu nhập khi góp vốn bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo những quy định của pháp luật.
 • Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền và khả năng chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.
 • Các khoản thu nhập khác nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức

Khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, đối với trường hợp mua bán nhà, đất là đồng sở hữu thì nghĩa vụ nộp phí được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động sản. Căn cứ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp pháp ví dụ như: thoả thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của toà án. Trong trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình quân.

Nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, mua bán nhà đất

nop-le-phi-truoc-ba-khi-dang-ky-quyen-so-huu-nha-dat
Tổ chức, cá nhân đất phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, mua bán nhà đất

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về những loại thuế lệ phí phải trả khi mua nhà đất, các đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất bao gồm: nhà ở, nhà làm việc hoặc nhà sử dụng cho các mục đích khác. Đất là các loại đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình).

Nghị định 45/2011/NĐ-CP cũng quy định rằng: tổ chức, cá nhân có tài sản là nhà, đất phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức thu lệ phí trước bạ là 0,5%.

Thông tư 34/2013/TT-BTC quy định số tiền lệ phí trước bạ được tính như sau:

”  Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)  “

Lệ phí địa chính – Là khoản thu khi ủy quyền xử lý các công việc về địa chính

le-phi-dia-chinh-la-thu-khong-the-thieu
Lệ phí địa chính là khoản thu khi cá nhân, tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính

Thông tư 02/2014/TT-BTC năm 2016 về những loại thuế lệ phí phải trả khi mua nhà đất, lệ phí địa chính là khoản thu vào tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính gồm:

 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
 • Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai hoặc trích lục bản đồ địa chính.
 • Văn bản, số liệu hồ sơ nhà đất, địa chính.

Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC, căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu lệ phí phù hợp, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc:

 • Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh sẽ cao hơn mức thu tại các khu vực khác.
 • Mức thu đối với tổ chức thì cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Phí công chứng hợp đồng, giao dịch nhà đất, bất động sản

phi-cong-chung-hop-dong-giao-dich-nha-dat
Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng

Thông tư 08/2012/TTLT-BTC-BTP đã quy định phí công chứng là một trong những loại thuế lệ phí phải trả khi mua nhà đất. Trường hợp này được xác định theo mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng. Cụ thể như sau:

 • Dưới 50 triệu đồng: 50.000 đồng.
 • 50 triệu đồng – 100 triệu đồng: 100.000 đồng.
 • Trên 100 triệu đồng – 01 tỉ đồng: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.
 • Trên 01 tỉ đồng – 03 tỉ đồng: 1 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỉ đồng.
 • Trên 03 tỉ đồng – 05 tỉ đồng: 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỉ đồng.
 • Trên 05 tỉ đồng – 10 tỉ đồng: 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỉ đồng.
 • Trên 10 tỉ đồng: 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỉ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp).

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

phi-tham-dinh-cap-chung-nhan-quyen-su-dung-dat
Căn cứ quy mô và tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ mà quy định mức thu phí cho từng trường hợp

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 85/2019/TT-BTC sửa đổi bởi Thông tư 106/2021/TT-BTC, trong một số trường hợp khi mua bán nhà, đất phải thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán nhà, đất.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định là khoản thu đối với công việc thẩm định, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật ban hành.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất và tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ mà mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp. Đây cũng là một trong những loại thuế lệ phí phải trả khi mua nhà đất mọi người cần chú ý đến. Ngoài ra, mức thu phí thẩm định phải phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí.

Dịch vụ môi giới bất động sản giá rẻ hàng đầu tỉnh Đồng Nai

Tuy rằng những loại thuế lệ phí phải trả khi mua nhà đất đã được quy định rõ ràng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều trường hợp bên bán phải “bao” toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ, tức là người bán trả toàn bộ các khoản thuế, phí trên. Cũng có một số trường hợp hai bên thỏa thuận mỗi bên trả một nửa. Tất cả các thỏa thuận này cần được làm rõ trong quá trình mua bán và được sự đồng thuận của cả hai bên. Để làm rõ vấn đề về các khoản phí cũng như thủ tục khi làm giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất thì Dịch vụ môi giới bất động sản của Nhà Đất Triệu Đô là giải pháp hàng đầu.

nha-dat-trieu-do-dich-vu-moi-gioi-bat-dong-san-uy-tin
Nhà Đất Triệu Đô đảm bảo thực hiện các giao dịch mua bán, cho thuê, đầu tư nhà đất thuận lợi và thành công

Với thời đại công nghệ số và thông tin về nhà đất đang tràn ngập trên thị trường, Công ty tư vấn Nhà đất Triệu Đô được thành lập với sứ mệnh mang đến cho khách hàng kênh thông tin số, địa chỉ giao dịch nhà đất uy tín, tin cậy và giá rẻ bậc nhất tỉnh Đồng Nai. Giúp cho khách hàng yên tâm kết nối với nhau để thực hiện các giao dịch mua bán, cho thuê, đầu tư nhà đất được đảm bảo thuận lợi và thành công.

Nhà Đất Triệu Đô chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp tư vấn, môi giới, mua bán, cho thuê, đầu tư nhà đất tại tỉnh Đồng Nai.

 • Miễn phí tư vấn: nhà đất, pháp lý, thông tin, quy hoạch, dự án, vay vốn ngân hàng.
 • Dịch vụ hỗ trợ pháp lý: làm sổ đỏ, sang tên, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê , mua bán nhà đất.
 • Dịch vụ môi giới: giới thiệu mua bán, cho thuê, đầu tư nhà đất.
 • Dịch vụ đo đạc: xác định ranh đất, biên vẽ, đo vẽ, cắm mốc, tách thửa, hợp thửa, cho thuê máy đo đạc trắc địa, định vị công trình,…

Liên lạc với Nhà Đất Triệu Đô ngay hôm nay để cảm nhận những trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời nhất HOTLINE: 0941 435 888

Lời kết 

Trên đây là bài viết của Nhà Đất Triệu Đô về những loại thuế lệ phí phải trả khi mua nhà đất. Ngoài ra, khi thực hiện mua bán, chuyển nhượng, bạn còn có thể phải chịu các khoản khác như: phí đo vẽ, lệ phí địa chính,…. Tuy nhiên khi ký hợp đồng, các bên có thể tự thỏa thuận để quyết định bên nào có nghĩa vụ các khoản lệ phí trên theo quy định. Cùng theo dõi những bài viết trong tương lai của Nhà Đất Triệu Đô để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về môi giới bất động sản. Xin cám ơn và hẹn gặp lại!

0/5 (0 Reviews)
img

dien

Bài viết liên quan

Gợi ý 9 cách tăng giá trị căn nhà bạn cần biết trong ngành bất động sản

ContentsThuế thu nhập cá nhân – Khoản thu nhập từ việc bán, chuyển nhượng nhà đấtNộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở...

Tiếp tục đọc

Vì sao bạn vẫn chưa chốt được đơn hàng trong bất động sản ?

ContentsThuế thu nhập cá nhân – Khoản thu nhập từ việc bán, chuyển nhượng nhà đấtNộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở...

Tiếp tục đọc

Cách xây dựng khách hàng tiềm năng – Giúp bạn phát triển doanh nghiệp

ContentsThuế thu nhập cá nhân – Khoản thu nhập từ việc bán, chuyển nhượng nhà đấtNộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở...

Tiếp tục đọc
Developed by Tiepthitute
Hỗ trợ online Facebook